Taules d'experiències 2019

CEIP Santos Samper de Almudévar

1/5

Procés de transformació del pati per convertir-lo en un espai natural, de joc i aprenentatge. 

S’ha aconseguit modificar una part important del pati de primària, principalment amb finançament propi de les famílies i treball comunitari. 

A l’actualitat els canvis són evidents: l’alumnat fa un nou ús de l’espai i es redueixen els conflictes, tant a l’hora del pati com a la del menjador. 

Al centre s’està donant un canvi en els docents respecte a l’ús del espais exteriors, però està sent lent; en canvi les monitores de menjador l’estan aprofitant al màxim.

NOM ESCOLA: CEIP Santos Samper de Almudévar

NOM PROJECTE: Un cole, una ilusión 

EQUIP PROMOTOR: Grup de famílies

TIPOLOGIA PROJECTE: Transformació del pati de l’escola

EMPLAÇAMENT: Almudévar, Osca

AGENTS IMPLICATS: Famílies, equip docent, nenes i nens, ajuntament, monitores de menjador

ANY INICI:  2015

CEIP As Covas - Meaño

1/5

El procés de canvi dels espais naturals de l’escola s’emmarca dins del desenvolupament del nou projecte de centre.

La recerca d’un canvi de paradigma educatiu implica canvis en la mirada i l’enfocament dels espais exteriors del centre.

Un entorn natural privilegiat motiva a realitzar una posada en valor real que redundi en la infància.

El joc divers i lliure, la cultura popular, el desenvolupament psicomotor i integral del nen/a, les relacions entre tots els integrants de la comunitat... contribueix a generar moments i relacions que perdurin en la memòria dels nens i nenes.

El propi procés de transformació del pati ha de servir com aprenentatge per tots els agents implicats.

NOM ESCOLA: CEIP As Covas - Meaño

NOM PROJECTE: Proxecto de transformación da nosa escola

EQUIP PROMOTOR: Comunitat educativa

TIPOLOGIA PROJECTE: Posada en valor dels espais naturals de l’escola

EMPLAÇAMENT: Comarca de O Salnés, Pontevedra

AGENTS IMPLICATS: Claustre de professors i professores, Consello escolar infantil, Comisión de familias de patio, ANPA “A Toxa”

ANY INICI:  2018

CEIP Martínez Valls

1/5

A la primavera de 2016, i des de diferents sectors de la Comunitat Educativa, va sorgir la inquietud de reflexionar al voltant del pati de l’escola.

Famílies i mestres van coincidir en la necessitat de donar visibilitat a l’espai exterior de l’escola, com un espai de joc i aprenentatge més ric, que donés resposta a les necessitats reals de xiquets i xiquetes.

En aquell moment es va iniciar un procés d’observació, reflexió, i treball conjunt, que poc a poc ha anat enriquint el pati i la comunitat. 

Aquest camí ha ajudat a posar en valor el que tenim i a treballar posant la mirada en un objectiu comú, els infants i el seu dret a gaudir del joc en un espai renaturalitzat i ric en oportunitats.

NOM ESCOLA: CEIP Martínez Valls

NOM PROJECTE: Pati Actiu

EQUIP PROMOTOR: Comissió mixta formada per famíles i professorat TIPOLOGIA PROJECTE: Projecte de corresponsabilització de la comunitat educativa

EMPLAÇAMENT: Ontinyent, València

AGENTS IMPLICATS: Diferents agents de la comunitat educativa: xiquets i xiquetes, famílies, professorat i Ajuntament

ANY INICI:  2016

CEIP Trabenco

1/5

El projecte de Transformació del Pati del CEIP Trabenco sorgeix de la iniciativa de la Comisión de Medio Ambiente (pares i professors), i el Comité de Medio Ambiente Infantil (nens i nenes de 1r a 6è de primària) en el curs 2013-14.

Per desenvolupar aquest projecte es va començar una reflexió amb tota la comunitat educativa que va permetre analitzar la realitat del pati com a espai de joc i quins eren els punts on s’havia d’intervenir.

En aquests anys s’ha: realitzat un hort amb calaixos de fusta, instal·lat el reg per goteig per la plantació d’enfiladisses i flors a la tanca de l’escola, construït mobles i dues casetes de fusta, recuperat una antiga senda botànica, hi ha un viver d’arbres i s’han plantat arbres nous, i s’ha intervingut a l’espai de la font (projecte en curs).

És un projecte que des de l’inici es va plantejar a llarg termini i que està en constant revisió.

 

NOM ESCOLA: CEIP Trabenco

NOM PROJECTE: La Integración del Patio como Espacio Educativo

EQUIP PROMOTOR: Comunitat educativa

TIPOLOGIA PROJECTE: Projecte participatiu de transformació de l’espai del pati

EMPLAÇAMENT: Leganés, Madrid

AGENTS IMPLICATS: Comunitat educativa

ANY INICI:  2013-14

CEIP El Pilar

1/5

El Ceip El Pilar, és una escola rural de 56 alumnes agrupats en 3 aules mixtes, situada als afores del poble i envoltada de bosc. 

Sempre ha comptat amb un bosc on hi ha la zona de parc infantil. 

El curs passat es va decidir ampliar l’oferta d’espais de socialització i de jocs psicomotrius, i es van  fer unes jornades on es van convidar les famílies per tal de col·laborar.  

En cap moment es va remodelar com a tal l’espai existent, simplement es va dotar de més zones a un lloc de per si molt valuós, a més d’aprofitar per estretir lligams amb els pares i mares dels infants de l’escola.

 

NOM ESCOLA: CEIP El Pilar

NOM PROJECTE: Condicionament de l’entorn natural del CEIP El Pilar

EQUIP PROMOTOR: Equip docent

TIPOLOGIA PROJECTE: Condicionament de l’entorn natural existent

EMPLAÇAMENT: Formentera, Illes Balears

AGENTS IMPLICATS: Escola i famílies

ANY INICI:  2017 

Bosc Escola Tataküa

1/5

És un projecte Cooperatiu que gestiona un espai natural, entès com un espai d´aprenentatge actiu, on des de diferents prismes educatius, es fa un acompanyament a la infància amb la natura com a referent, i el seguiment emocional com la base de les relacions educatives.

Un espai vital on les persones adultes i infants de la comunitat troben els elements necessaris per  créixer amb llibertat, responsabilitat i entusiasme.

Amb el Bosc Escola s’ofereix una experiència socioeducativa  a la natura, en una etapa d´escolarització no obligatòria. 

Un espai permeable a altres realitats educatives de l´entorn.

NOM ESCOLA: Bosc Escola Tataküa

NOM PROJECTE: Habitant la natüra

EQUIP PROMOTOR: Famílies i acompanyants

TIPOLOGIA PROJECTE: Aprenentatge actiu a la natura

EMPLAÇAMENT: Amposta, Tarragona

AGENTS IMPLICATS: Comunitat educativa

ANY INICI:  2016

Escola Salvador Llobet

1/5

El projecte pel pati de l’escola preveu diverses intervencions per tal d’adequar l’espai d’esbarjo actual fent-lo coherent amb el projecte educatiu del centre i alhora tenint en compte que es tracta d’un espai públic de la ciutat obert a l’ús de la ciutadania en horari extraescolar.

Es preveu la transformació topogràfica de l’espai i la introducció de vegetació, incrementant els materials i textures i magnificant l’experiència del lloc que tindran els infants quan el visquin. La topografia està dissenyada per a la retenció de l’aigua pluvial per al reg sostenible dels espais naturals i per evitar escorrenties durant pluges intenses. Juntament amb l’ombra, la vegetació i l’aigua, es converteix el pati de l’escola en un refugi climàtic per als períodes de molta calor.

També es troben els espais de l’àgora, la plaça i l’aula a l’aire lliure, que permeten l’aprenentatge a l’espai exterior i ofereixen espais per seure en grup.

NOM ESCOLA: Escola Municipal Salvador Llobet

NOM PROJECTE: Adequació del pati de l’escola

EQUIP PROMOTOR: Ajuntament de Granollers

TIPOLOGIA PROJECTE: Renaturalització del pati de l’escola

EMPLAÇAMENT: Granollers, Barcelona

AGENTS IMPLICATS: Comunitat educativa, Ajuntament de Granollers, El globus vermell

ANY INICI:  2018

Escola Colònia Güell

1/5

El projecte comença com a resposta a la necessitat d’oferir espais amb sentit, reinventant-los entre totes; però també com una excusa per obrir l’escola a les famílies i coresponsabilitzar-les de la vida escolar. 

Docents, famílies i infants, volen uns exteriors pensats entre totes i tots, que facilitin la convivència, la creativitat, l’aprenentatge, l’observació, la conversa, la curiositat... És, per això, que s’organitzen assembleàriament i amb petites comissions, canvien de mirada, s’informen, contacten amb diferents professionals,... i, a poc a poc, es van dissenyant els exteriors somniats.

Tot sota les premisses següents: 

Participació oberta a tota la comunitat, sense presses, però amb continuïtat. Partint de zero. Totes les idees són vàlides i respectables. Pressupost mínim: re-utilització, reciclatge, materials naturals. Aprofitament del potencial humà.

NOM ESCOLA: Escola Colònia Güell

NOM PROJECTE: El Pati que Volem

EQUIP PROMOTOR: Comitè Pati Escola

TIPOLOGIA PROJECTE: Projecte de cocreació i naturalització dels exteriors

EMPLAÇAMENT: Santa Coloma de Cervelló, Barcelona

AGENTS IMPLICATS: 99% de la comunitat educativa

ANY INICI:  2013

Escola La Vila

1/5

L’escola La Vila va iniciar el projecte de patis amb els espais d’educació infantil. 

L’objectiu era convertir el pati en un espai de joc, experimentació, manipulació, i observació per aconseguir un entorn d’aprenentatge, connectar l’espai interior i exterior, utilitzar l’espai del pati per treballar la resolució de conflictes i fer partícip, del nostre projecte, tota la comunitat educativa. 

Fins aquest moment el projecte era propi d’infantil. 

Després de 3 anys d’execució i canvis en els patis d’infantil el projecte es va estendre a tots els patis i espais exteriors de primària. Es va crear el Projecte d’Espais exteriors i es va crear una comissió a nivell de tot el claustre. Els darrers dos cursos s’han fet grans millores en els patis de primària. 

Aquest és un projecte que encara no està enllestit i on es continua treballant.

NOM ESCOLA: Escola La Vila

NOM PROJECTE: Dinamització dels espais exteriors del centre

EQUIP PROMOTOR: Comissió d’espais exteriors

TIPOLOGIA PROJECTE: Projecte comunitari

EMPLAÇAMENT: Palamós, Girona

AGENTS IMPLICATS: Famílies, alumnes i claustre de mestres

ANY INICI:  2012

Escola Mont-Roig

1/5

Amb aquest projecte es vol donar una nova mirada al pati, on sempre s’han practicat els mateixos jocs i esports.

Es vol trencar amb la visió d’entendre el pati com el lloc d’esgambi on els infants van a descarregar neguits, nervis, maldecaps. 

Es pretén avançar cap a la creació d’un espai diversificat que potenciï la interacció i motivi a descobrir, investigar, aprendre, imaginar. Un espai integrat amb la natura que destil·li valors educatius i sostenibles, i que doni continuïtat al projecte d’escola que s’està duent a terme.

Es vol també que el projecte sigui compartit, amb voluntat d’apropar l’escola a les famílies, de fer que se la sentin més seva. La intenció és gaudir d’aquest procés de transformació i viure’l com un autèntic procés d’aprenentatge i de cooperació en el si de la comunitat educativa.

NOM ESCOLA: Escola Mont-Roig

NOM PROJECTE: Ideem el nostre pati

EQUIP PROMOTOR: Alumnat, famílies i professorat

TIPOLOGIA PROJECTE: Projecte de cocreació, procés participatiu 

EMPLAÇAMENT: Balaguer, Lleida

AGENTS IMPLICATS: Famílies, professorat, alumnat, personal no docent, Ajuntament

ANY INICI:  2015

EBM Els Belluguets

1/5

Al llarg dels anys la natura ha anat guanyant protagonisme tant a l’espai interior com l’espai exterior.

Fora es troba una experiència imperfecta però autèntica, en sintonia amb l’evolució i la vida, que es tradueix en oferir possibilitats obertes, no definibles ni orientables a priori.

El que sorgeix és una educació no només del fer, sinó més aviat del ser, de l’estar i de l’anar-hi, d’allò extraordinari, però sobretot del quotidià.

L’espai natural està en constant diàleg amb les estances i el rebost de natura, nodrint-se mútuament per oferir-nos un fer pausat i respectuós. Aquesta relació constant afirma la convicció que els infants tenen dret a una infància rica d’imaginació en el que el món natural pot esdevenir un “amic de per vida”.

NOM ESCOLA: EBM Els Bellguets

NOM PROJECTE: Històries naturals: viure, pensar, sentir i percebre

EQUIP PROMOTOR: Comunitat educativa i Ajuntament de Palafrugell

TIPOLOGIA PROJECTE: Projecte d’espai natural, de benestar i educatiu

EMPLAÇAMENT: Palafrugell, Girona

AGENTS IMPLICATS: Ajuntament de Palafrugell, comunitat educativa i El safareig

ANY INICI:  2004

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now