top of page

III JORNADES DE RENATURALITACIÓ D´ESPAIS EDUCATIUS 2019.

PERMACULTURA I EDUCACIÓ.

La ciutat de Barcelona vol augmentar en 1m. de verd per cada habitant en l’horitzó del 2030. Aquesta xifra equival a 160 hectàrees de nous espais verds. Per aconseguir-ho, l’Ajuntament ha definit, d’entre altres, el “Programa d’Impuls a la Infraestructura Verda Urbana”, una mesura de govern que té per objectiu millorar la qualitat de vida de la ciutadania a partir de l’increment del verd a la ciutat.

És a les ciutats on es concentra la major part de la població mundial però no només a les ciutats s’haurà de prendre consciència de les conseqüències fisiques i tangibles que el canvi climàtic comportarà en breu.

Paral.lelament a aquest fet les escoles de tot el nostre territori estan vivint un moment de reflexió i canvi dels seus espais exteriors vers un model més natural i d’alt contingut pedagògic.

Els processos de transformació dins dels centres escolars que s’estan vivint arreu del nostre territori són cada vegada més nombrosos. No existeix un protocol clar d’actuació ni en termes legal-administratius, ni en qüestions pràctiques comunitàries o pedagògiques, de disseny, sostenibilitat o medi ambient. Les preguntes de les escoles vers l’administració i ajuntaments són moltes i de moment no hi ha canals institucionals clars o àgils a través dels quals obtenir resposta.

La necessitat real de transformació dels centres educatius porta a aquests a iniciar processos incerts impulsats per l’energia i la il.lusió de fer-ho. Cada centre amb les seves habilitats, estratègies i creativitat va donant resposta als canvis i transformacions que necessita. I el cert és que el nombre de bons exemples, de projectes implementats i recursos cada vegada és major.

Donar a conèxer els processos de transformació d’altres escoles, posar a l’abast mètodes de disseny com la

permacultura, solucions compromeses mediambientalment i les bases pedagògiques del canvi és l’objectiu principal d’aquestes Jornada i les seves activitats paral.leles.

Tot amb l’objectiu general d’activar la consciència col.lectiva per construir ciutats eficients i saludables que tendeixin a disminuir la dependència energètica i, en conseqüència, fer front a nous escenaris produïts pel canvi climàtic, tal i com marquen els objectius establerts al Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022.

Sent aquest any el tercer any consecutiu en el que es celebren aquestes jornades es pretén ampliar el seu abast i contingut programant, a part de les Jornades, unes sessions formatives per a comunitats educatives o professionals d’altres sectors involucrats. El recull de projectes presentats altres anys i l’estudi del sector realitzat per a dur a terme aquesta convocatòria es pretén posar a l’abast com a eina oberta de consulta.

OBJECTIUS GENERALS DE LES JORNADES

La celebració d’aquestes jornades i les seves activitats paral.leles pretén:

- Donar eines a les comunitats educatives per afrontar processos de transformació físics i pedagògics als

seus centres.

- Divulgació de la renaturalització dels espais escolars i la permacultura com a eina per fer front al canvi climàtic.

- Difondre antecedents pedagògics (espai exterior + educació, escoles del bosc), referents locals i

internacionals.

- Conèixer la situació legal per a la implementació de projectes de redisseny a les escoles.

- Mostrar projectes de redisseny de centres educatius tant en l’àmbit de la formació reglada com no.

- Donar a conèixer la permacultura com a eina de disseny per a les escoles (transformació dels patis i programes

educatius), per fer front al canvi climàtic.

- Enfortir la relació entre permacultura i educació, apropant la permacultura a un públic no especialitzat.

- Compartir coneixements de les diferents àrees tractades a travís d’un Espai obert d’opinió.

RESUM I CONCLUSIONS

Podeu trobar a través d´aquest link el resum i conclusions de les Jornades d´aquest any 2019 realitzades a La Fàbrica del Sol, a Barcelona, el 7 i 8 de Maig.

http://bit.ly/30C89iu

En breu farem públic els vídeos de les ponències, els continguts gràfic dels participants, i el recull fotogràfic de les Jornades.

bottom of page